CityHost.UA
Допомога і підтримка

Як запустити Python скрипти?

Скрипти Python можуть використовуватись на серверах хостингу для роботи з веб-додатками, що запускаються шляхом CGI-процесів. Для використання скрипту Python в режимі CGI вам потрібно:

1. В .htaccess файл, який лежить [в корневій директорії сайту] додати рядок, види :

Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .py

, де .py - розширення, інтепритуючого файлу.


2. З допомгою [файлового менеджеру] чи [ssh доступу] / [ftp доступу] встановіть права доступа CHMOD на файл - 755


3. У самому скрипті (в самому першому рядку) явно вкажіть асболютний шлях до інтерпретатора Python :

#!/opt/alt/python37/bin/python3 - для версии Python 3.7.3
или
#!/opt/alt/python27/bin/python - для версии Python 2.7.16

 

Приклад скрипту, який Ви можете використовувати в якості тесту :

#!/opt/alt/python37/bin/python3

import cgitb
import sys

cgitb.enable()

print ("Content-Type: text/plain;charset=utf-8")
print ()

print ("Hello World!")
print (sys.version)

 

Для корректної роботи Python в режимі cgi, права доступу (CHMOD) для директорії, з якої запускається скрипт  повинні бути - 755 і на самий скрипт повинні бути встановлені права - 755