CityHost.UA
Допомога і підтримка

Де знаходиться конфігураційний файл OpenCart?

Конфігураційний файл служить для первинної настройки сайту на движку OpenCart, основного функцією якої є підключення сайту до бази даних.

Сам файл називаеться config.php і знаходиться в кореневій директорії сайту, а так само в директорії admin, абсолютний шлях до яких, Ви можете дізнатися в своїй панелі керування

define('DB_HOSTNAME', 'СЕРВЕР РОЗМІЩЕННЯ БАЗИ ДАНИХ');
define('DB_USERNAME', 'КОРИСТУВАЧ БАЗИ ДАНИХ');
define('DB_PASSWORD', 'ПАРОЛЬ КОРИСТУВАЧА БАЗИ ДАНИХ');
define('DB_DATABASE', 'НАЗВА БАЗИ ДАНИХ');
define('DB_PORT', '3306');
define('DB_PREFIX', 'ПРЕФІКС ТАБЛИЦЬ');

 

Особливістю OpenCart є так само використання   абсолютного URL домену, який буде глобально використовуватися в движка 

 

define('HTTP_SERVER', 'https://DOMAIN_NAME/');

define('HTTPS_SERVER', 'https://DOMAIN_NAME/');

для admin/config.php :

define('HTTP_SERVER', 'https://DOMAIN_NAME/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'https://DOMAIN_NAME/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://DOMAIN_NAME/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'https://DOMAIN_NAME/');

 

— при включенні і налаштування переадресації на https у Вашій панелі керування за допомогою інструкції, важливо вказати протокол https в значеннях змінних HTTP_SERVER і HTTPS_SERVER;
— в файлі конфігурації для адмін-панелі використовується ще дві змінних в оточенні: HTTP_CATALOG і HTTPS_CATALOG;

 


Так само при перенесенні сайту необхідно коректно вказати абсолютні шляхи до модулів самої CMS :

define('DIR_APPLICATION', '/var/www/HOSTING_LOGIN/www/DOMAIN_NAME/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/var/www/HOSTING_LOGIN/www/DOMAIN_NAME/system/');
define('DIR_IMAGE', '/var/www/HOSTING_LOGIN/www/DOMAIN_NAME/image/');
define('DIR_STORAGE', '/var/www/HOSTING_LOGIN/www/storage/');
define('DIR_LANGUAGE', DIR_APPLICATION . 'language/');
define('DIR_TEMPLATE', DIR_APPLICATION . 'view/theme/');
define('DIR_CONFIG', DIR_SYSTEM . 'config/');
define('DIR_CACHE', DIR_STORAGE . 'cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', DIR_STORAGE . 'download/');
define('DIR_LOGS', DIR_STORAGE . 'logs/');
define('DIR_MODIFICATION', DIR_STORAGE . 'modification/');
define('DIR_SESSION', DIR_STORAGE . 'session/');
define('DIR_UPLOAD', DIR_STORAGE . 'upload/');
— HOSTING_LOGIN - назву вашого хостинг-аккаунта;
— DOMAIN_NAME - ім'я Вашого домену;
— DIR_STORAGE - сам OpenCart за вимогами дотримання безпеки вимагає винести директорію storage за рамки оточення директорії з основним сайтом. В даному прикладі - директорія storage винесена на рівень вище директорії сайту, в директорію з усіма сайтами. деталі тут : [посилання на інструкцію]