CityHost.UA
Допомога і підтримка

Публічний договір від CityHost.ua

Інформація про договір

Виконавець – фізична чи юридична особа, яка надає послуги, які пропонуються на сайті https://cityhost.ua.

Замовник – фізична чи юридична особа, яка зацікавлена в отриманні послуг, представлених на сайті https://cityhost.ua.

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) юридичній чи фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування з Виконавцем (винятки визначені у п. 7.8 Публічного договору на абонентське обслуговування). Для того, щоб укласти зазначений договір, не обов'язково приїжджати до офісу нашої компанії, вести переговори та заповнювати папери. Для укладання договору достатньо лише ознайомитися з цією інформацією та наведеним нижче текстом договору. Зазначений договір є громадським, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

Якщо Ви погоджуєтесь з його умовами, можете здійснити оплату послуг. У цьому випадку договір вважатиметься укладеним, а Виконавець — таким, що прийняв на себе обов'язок надавати послуги, зазначені в договорі. Громадянами оплата може бути здійснена через будь-яке відділення комерційного банку.

Відповідно до Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених у цій Оферті умов та оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

У майбутньому, якщо у Вас виникне потреба, Ви зможете у зручний для Вас час отримати документально оформлений договір з підписами та печаткою Виконавця.

Публічний договір
на абонентське обслуговування

Виконавець, з одного боку, та Замовник, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Цей договір має характер публічної оферти і є еквівалентом "усного договору", і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Під Послугами розуміється надання Замовнику:

2.1.1. Унікального імені (далі логіна) та пароля, що дозволяє керувати послугами на веб-сайті https://cityhost.ua/. Ця інформація надсилається на контактну електронну адресу (e-mail) Замовника після проходження процедури реєстрації та оплати. Контактною електронною адресою вважається адреса, зазначена Замовником під час проходження процедури реєстрації;

2.1.2. Можливості розмістити інформацію на серверах Виконавця у межах квоти, передбаченої тарифним планом.

2.1.3. Реєстрації доменних імен та підтримки їх на первинному та вторинних серверах імен DNS, якщо така послуга замовлена на офіційному сайті https://cityhost.ua/.

2.1.4. Можливості організації імен електронної пошти з обсягом інформації, що зберігається в кожний момент часу, в межах квоти, передбаченої тарифним планом.

2.1.5. Можливості адресації розміщеного ресурсу.

2.1.6. Необхідних для використання Послуги консультацій електронною поштою або телефоном.

2.2. Замовник дає згоду на зберігання та обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин у сфері інформатизації.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до суми абонентської плати, внесеної у порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.

3.1.2. Зареєструвати обліковий запис Замовника та передати йому ім'я (логін) та пароль доступу за допомогою електронної пошти.

3.1.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.1.4. Опублікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату, на сайті https://cityhost.ua/.

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.2.1. У мінімальному обсязі володіти навичками та знаннями, необхідними для самостійного використання Послуги.

3.2.2. Надати достовірні відомості під час реєстрації та укладання Договору.

3.2.3. На першу вимогу надати Виконавцю скан-копії заповненої заяви та паспорта (1,2 сторінка та реєстрація). Під заявою у цьому Договорі розуміється власноруч заповнене та підписане звернення до Виконавця, вимога про заповнення якого висувається у визначених Виконавцем випадках та доводиться до відома Замовника за допомогою електронних листів та інструкцій на сайті https://cityhost.ua/. Бланк такої заяви доступний для скачування Замовником у його особистому кабінеті на сайті https://cityhost.ua/ або вона може бути написана Замовником у довільній формі.

3.2.4. Вчасно надавати Виконавцю інформацію про зміну відомостей, таких як контактну електронну адресу, телефон, а також поштову адресу (для відправлення документів — за бажання підписати договір згодом).

3.2.5. При зверненні до служби технічної підтримки через сайт https://cityhost.ua/ використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) та повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також за необхідності використовувати інші способи підтвердження своїх прав доступу.

3.2.6. Забезпечувати конфіденційність свого логіну та пароля.

3.2.7. Оплачувати Послуги відповідно до тарифного плану обслуговування та дотримуючись умов розділу 4 цього Договору. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на сайті https://cityhost.ua/.

3.2.8. У разі незгоди зі змінами тексту цього договору Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця у десятиденний строк з моменту отримання повідомлення про зміни.

3.2.9. Зберігати банківські фінансові документи (платіжні доручення, квитанції, чеки), що підтверджують здійснену оплату Послуг.

3.3.1. При замовленні виділеного серверу з операційною системою Windows Trial (пробна версія), Замовник зобов’язується після закінчення пробного періоду (180 днів) придбати ліцензійну операційну систему Windows у Виконавця або в іншої компанії, яка є офіційним дистриб’ютором вказаного програмного забезпечення та надати підтвердження цьому Виконавцю шляхом надання платіжних та/або інших документів підтверджуючих факт придбання ліцензії.

3.3.2. При замовленні виділеного/віртуального серверу з операційною системою Windows, Замовник зобов’язаний надати Виконавцю таку інформацію:

  • Для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), адресу реєстрації.
  • Для юридичних осіб – код з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
     

 

4. ЦІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Замовник здійснює акцепт Оферти та укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця згідно з умовами цього Договору. Попередня оплата послуг Виконавця означає згоду Замовника з усіма умовами цього Договору.

4.2. Вартість робіт за цим договором на момент його укладання визначається відповідно до чинних умов, що публікуються на сайті https://cityhost.ua/.

4.3. Платежі здійснюються згідно з тарифами, опублікованими на сайті https://cityhost.ua/, а також згідно з виставленими рахунками-фактурами, квитанціями або іншими платіжними документами.

4.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги, змінювати тарифи обслуговування, запроваджувати нові тарифні плани. Про запровадження нових цін або інших змін Виконавець сповіщає Замовника через публікацію інформації на сайті https://cityhost.ua/. У разі внесення авансу за надання послуг відповідно до цього Договору, нові ціни на Послуги набувають чинності для Замовника після закінчення строку, за який внесено аванс.

4.5. Послуги надаються за умови внесення оплати згідно з обраним тарифним планом, за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок Виконавця, зазначеного у розділі 10 цього Договору.

4.6.1. При оплаті Замовник зобов'язаний вказати у платіжному документі призначення платежу, яке дозволяє точно ідентифікувати Замовника та послугу, що оплачується – актуальний номер рахунку-фактури, виставленого системою, правдиве прізвище, ім'я, по батькові або назва підприємства. У разі невказання необхідної інформації система не зможе зарахувати кошти та продовжити (зареєструвати) послугу. Зарахування коштів у разі невказання необхідної для ідентифікації платежу інформації провадиться в ручному режимі після отримання листа від Замовника із зазначенням необхідних даних та поданням копій платіжних документів, інших необхідних для ідентифікації документів та даних. Таке зарахування провадиться протягом 14 днів з моменту отримання інформації від Замовника у повному обсязі.

4.6.2. Рахунок для оплати послуг Замовник отримує самостійно на інтернет-сайті https://cityhost.ua/ та оплачує у 10-денний термін, вказавши при оплаті послугу, за яку вноситься платіж та призначення платежу згідно з виставленим платіжним документом.

4.6.3. Нагадування про продовження послуг Виконавець надає Замовнику електронною поштою, вказаною під час реєстрації. Рахунок має бути оплачений не пізніше 3-х днів із закінчення терміну надання послуг.

4.6.4. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцю електронною поштою дату, суму платежу, а також за яку послугу здійснено платіж.

4.6.5. У разі несвоєчасної оплати або несвоєчасного сповіщення Виконавця про оплату Виконавець має право припинити надання послуг.

4.7. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця з моменту опублікування нових реквізитів на сайті https://cityhost.ua/ замовник несе всі негативні наслідки за платежі, зроблені за застарілими реквізитами.

4.8. Днем оплати вважається день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.9. У разі призупинення надання послуг через несплату їхнє поновлення відбувається протягом робочого дня, наступного за днем оплати.

4.9.1 У разі несплати замовником послуг протягом 30 днів з моменту їхнього закінчення відновлення послуг може бути неможливим. У разі, якщо відновлення послуг можливе, воно відбувається за додаткову плату, встановлену Виконавцем.

4.10. Кошти, що надійшли від осіб, зазначених у п. 7.8 Договору, будуть вважатися спрямованими на зміцнення обороноздатності Збройних Сил України, поверненню не підлягають і будуть передані на підтримку армії України.

4.11. Замовник активувавши функцію "послуги за підпискою"  та додавши банківську картку, надає згоду Виконавцю на списання грошей в рахунок продовження послуг кожного періоду відповідно до умов підписки.

 

5.ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність та не дає гарантії того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець робить усі розумні зусилля та заходи з недопущення переривань сервісу чи порушення його якості.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, заподіяні Замовнику внаслідок використання або неможливості користування Послугами або понесені внаслідок помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких спричинило занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, через які здійснюється доступ до Послуг.

5.4. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернеті та надаються Замовнику за допомогою Послуг.

5.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіну та паролю, що сталася з вини третіх осіб, Замовник повинен направити на адресу Виконавця заяву про зміну пароля з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування збитків внаслідок крадіжки Замовник повинен звернутися до відповідних правоохоронних органів.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Замовника доступу до послуги та за можливі наслідки, які виникли внаслідок відсутності такого попередження.

5.7. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем за будь-якими зобов'язаннями та витратами, пов'язаними з порушенням положень Договору Замовником або іншими особами, які використовують ім'я користувача та пароль Замовника або отримали доступ до редагування інформації Замовника шляхом злому; або пов'язаними з використанням Інтернету за допомогою Послуг; або пов'язаними із розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його логін та пароль.

5.8. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне отримання Замовником повідомлень Виконавця, надісланих електронною поштою. Лист вважається отриманим Замовником у день його відправлення Виконавцем.

5.9. Виконавець, Адміністратори Реєстру публічних доменів та Оператори Реєстру публічних доменів, у яких реєструються домени згідно з цим Договором, не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Замовником, зокрема перед третіми особами, а також у разі порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.

5.10 Виконавець протягом строку делегування доменного імені в зонах ua, kyiv.ua, kiev.ua, ivano-frankivsk.ua, if.ua, poltava.ua, pl.ua, uzhgorod.ua, uz.ua Замовнику в рамках цього договору дотримується Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена (Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена (Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена у зазначених зонах Міжнародної організації інтелекту (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy), опубліковані за посиланням https://hostmaster.ua/policy/ua-drp.

А саме:

5.10.1 Надавати запитувану інформацію Центру Міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстроване Виконавцем на користь Замовника, що доменне ім'я зареєстроване фізичною або юридичною особою, зазначеною відповідачем у скарзі, надати контактні дані registrant'a спірного доменного імені. У разі потреби надати договір про реєстрацію та супровід доменного імені, а також інші документи.

5.10.2 Не проводити зміну registrant'a та/або реєстратора спірного домену під час розгляду скарги.

5.10.3 Виконувати рішення Адміністративної комісії Центру міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, а саме: зміна registrant'a або реєстратора спірного домену або його повне видалення, якщо одне з таких рішень буде ухвалене.

5.11 Замовник протягом терміну делегування доменного імені в зонах.ua, kyiv.ua, kiev.ua, ivano-frankivsk.ua, if.ua, poltava.ua, pl.ua, uzhgorod.ua, uz.ua про доменні імена у зазначених зонах (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена (Rules for Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена Міжнародної організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for UA Domain Name Dispute Resolution Policy), які опубліковані за посиланням https://hostmaster.ua/policy/ua-drp.

5.12. При зазначенні Замовником у заявці на реєстрацію або переделегування домену в адміністративних, технічних, фінансових контактах домену персональних даних третіх осіб Замовник гарантує, що такі персональні дані зазначаються за згодою власників персональних даних з дотриманням чинних норм захисту персональних даних, встановлених чинним законодавством України та/ або Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR) без порушення прав третіх осіб. Замовник зобов'язується самостійно повідомляти суб'єктів персональних даних про зміст, цілі та обсяги збору персональних даних, а також осіб/організацій, яким вони передаються.

5.13. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність будь-якої інформації, що Замовником передається, приймається, або яку Замовником розміщує на web-вузлі, у доменнах, доменних зонах, які зареєстровані за цим Договором.

5.14. За будь-яких умов Виконавець не несе відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегування/використання доменів, доменних зон та/або внаслідок розміщення в Реєстраційній базі домену будь-якої інформації, у т.ч. але не виключно про Замовника, реєстрантів та доменні імена.

5.15. Якщо Замовник послуг та особа, яка згідно з затвердженими Регламентами відповідних доменів, доменних зон, має право володіти та розпоряджатися доменом, доменною зоною, згідно з записом у базі відповідної доменної зони є різними юридичними/фізичним особами, то всі ризики настання несприятливих наслідків несе Замовник та такі обставини не звільняють Замовника від оплати наданих послуг.

5.16. Адміністратор та Реєстратор, як Виконавець за Договором не можуть бути залучені в якості сторони у судових спорах щодо доменних імен, які зареєстровані за цим Договором.

5.17. Адміністратор, Оператор Реєстру, Реєстрант, як Виконавець за Договором не несуть відповідальності щодо наслідків використання, не використання, або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб згідно вимог як діючого законодавства України так і міжнародного законодавства.

 

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Претензії Замовника щодо послуг, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому (електронному) вигляді. Строк розгляду претензій Замовника не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

6.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних із наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

6.3. Для вирішення технічних питань щодо вини Замовника внаслідок його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

6.4. Сторони регулюватимуть шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути стосовно цього договору або у зв'язку з ним.

6.5. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.

 

7. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту внесення плати за Послуги у розмірі та порядку, встановленому цим договором (за винятком обставин, передбачених п. 7.8.).

7.2. Договір укладається на невизначений термін та діє протягом зазначеного терміну за умови своєчасної та повної оплати Замовником послуг Виконавця.

7.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Замовника шляхом публікації інформації на сайті. Ці зміни договору набирають чинності одразу після їх опублікування на сайті Виконавця, якщо Замовник не направив своїх вмотивованих заперечень проти зміни умов договору. У цьому випадку зміни до Договору набувають чинності після врегулювання сторонами спірних моментів.

7.4. У разі неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних із зміною умов цього Договору, Виконавець має право відмовитись від Договору та припинити надання Послуг.

7.5. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

7.6. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника залишок коштів на особовому рахунку Замовника не підлягає поверненню. Виконавець має право запропонувати Замовнику на залишкову суму інші послуги.

7.7. Повернення не передбачено за такі послуги: реєстрація/продовження/трансфер доменних імен; оренда віртуальних, виділених серверів та файлового сховища; купівля ліцензій, ПЗ та платних SSL-сертифікатів.

7.8. Договір не може бути укладений:

а) з юридичними особами, бенефіціарні власники яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

б) з фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";

в) з фізичними та юридичними особами держави, яка будь-яким способом окупувала частину території України або вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

7.9. Виконавець має право розірвати договір та припинити надання послуг Замовнику або призупинити надання таких послуг у випадку порушення та/або недотримання Замовником окремих умов договору та відповідних додатків до нього.

 

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. З метою виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р. Замовник надає свою згоду на опрацювання Виконавцем персональних даних Замовника.

8.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та подальшої їхньої обробки є отримання Замовником послуг, які надаються Виконавцем.

8.3. Виконавець зобов'язується опрацьовувати персональні дані Замовника у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

8.4. Замовник погоджується, що Виконавець має право знеособити його персональні дані з метою передачі іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен у знеособленому вигляді.

8.5. Замовник цією згодою доручає Виконавцю як Реєстратору опублікувати свої персональні дані у базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернеті, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

8.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом надсилання Замовником відповідного розпорядження у простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник погоджується з тим, що таке відкликання може спричинити такі наслідки:

- відмова з боку Виконавця у наданні послуг внаслідок неможливості їхнього виконання без зазначених даних;

- видалення доменного імені у разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних.

8.7. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену у випадку, якщо операція, що виконується, вимагає ідентифікації Замовника як власника доменного імені.

8.8. Права Замовника стосовно його персональних даних визначено у ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. З усіх питань, неврегульованих цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Додатками до цього договору є: Додаток 1 – Норми користування мережею Інтернет, Додаток 2 – Правила користування послугами.

 

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ

Послуги, що пропонуються на сайті https://cityhost.ua/, можуть надаватися різними фізичними особами-підприємцями або юридичними особами. Нижче представлені дані контрагентів, від яких виставляються рахунки та договори на надання послуг:
 

ЗЛОТНІКОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА ФОП

IBAN: UA143206490000026003060294254

ЄДРПОУ/ІПН 2279019342

Банк ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

тел. 8(044)377-74-88

Фізична особа-підприємець на єдиному податку

ЄФІМОВА ГАННА ЮРІЇВНА ФОП

IBAN: UA143206490000026004052622587

ЄДРПОУ/ІПН 3027408403

Банк ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

тел. 8(044)377-74-88

Фізична особа-підприємець на єдиному податку

CITIXOCT ТОВ

IBAN: UA543052990000026001035004170

ЄДРПОУ/ІПН 37827352

Банк ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

тел. 8(044)377-74-88

Платник єдиного податку, без ПДВ

МАМАХОСТ ТОВ

IBAN: UA363052990000026006046814365

ЄДРПОУ: 45490505

Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

тел. 8(044)377-74-88

Платник єдиного податку, без ПДВ

РІВТІН ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ ФОП

IBAN: UA473220010000026007330172361

ЄДРПОУ/ІПН 3201114496

Банк АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

тел. 8(044)377-74-88

Фізична особа-підприємець на єдиному податку

 

Додаток 1 до Договору

НОРМИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ

 

Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об'єднання є децентралізованим і єдиного загальнообов'язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, однак, загальноприйняті норми роботи в Інтернеті, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне становище цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів і лише вони.

Цей документ описує загальноприйняті норми роботи в Інтернеті, дотримання яких є обов'язковим для всіх користувачів. Дія цих норм поширюється порядок використання ресурсів Мережі. Тут і далі словом Мережа позначено мережу Інтернет та доступні інші мережі.

 

1. Обмеження на інформаційний шум (спам).

Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/не запитаної інформації (спаму). Зокрема є неприпустимими:

1.1. Масова розсилка неузгоджених попередньо електронних листів. Під масовою розсилкою мається на увазі як розсилка багатьом одержувачам, так і багаторазова розсилка одному одержувачу. Тут і далі під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, телеконференцій, інтернет-пейджерів, форумів та інших засобів особистого обміну інформацією.

1.2. Неузгоджене розсилання електронних листів обсягом більше однієї сторінки або, таких, що містять вкладені файли.

1.3. Неузгоджене розсилання електронних листів рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі та образливі висловлювання та пропозиції.

1.4. Розсилання інформації одержувачам, які раніше висловили явне небажання отримувати цю інформацію.

1.5. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були виконані ці дії.

 

2. Заборона несанкціонованого доступу та мережевих атак.

2.1. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь у мережевих атаках та мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонено:

2.1.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), які не належать користувачеві.

2.1.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, у тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачеві, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення чи даних або адміністраторами даного інформаційного ресурсу.

2.1.3. Передача комп'ютерам або обладнання Мережі беззмістовної або некорисної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки мережевих зв'язків і доступності окремих її елементів.

 

3. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів.

3.1. Крім перерахованого вище, власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання.

3.2. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів та є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

3.3. Користувач зобов'язаний дотримуватись правил користування ресурсом або негайно відмовитися від його використання.

 

4. Неприпустимість фальшування.

4.1. Значна частина ресурсів мережі не потребує ідентифікації користувача та допускає анонімне використання. Однак у ряді випадків від користувача потрібно надати інформацію, що ідентифікує його та використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві забороняється:

4.1.1. Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів тощо) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу).

4.1.2. Фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах при передачі даних до мережі.

4.1.3. Використання неіснуючих зворотних адрес при надсиланні електронних листів.